Företag i fokus:

Stort upprop – 35 aktörer mot skjutvåldet i Södertälje

2022_03_polis-avsparrat

35 aktörer ställer sig bakom uppropet.

Vems liv är värt att sörja? Vems liv är värt att skydda?

Vilka får leva värdiga liv?

2015 definierade Polisens särskilda utredare Ronna som ett av många utsatta områden i Sverige. Enligt lokalpolitiker och polisen i Södertälje har det gjorts väldigt mycket för att komma åt den organiserade brottsligheten. Men det verkar inte ha hjälpt.

Arbetet med att stoppa rekryteringen av unga till kriminella nätverk har misslyckats och vi ser hur allt yngre barn rekryteras.

Vad har då kommunen gjort för till exempel Ronna efter att det definierats som ett utsatt område?

• Har det inrättats en Familje-central? Nej.
• Finns det en träffpunkter för medborgare? Nej.
• Finns det ett bibliotek? Nej.
• Finns det en konsthall eller ett museum? Nej.
• Finns det tillräckligt många Fältare? Nej.
• Har storleken på skolklasserna minskats? Nej.
• Finns fler kuratorer och familjepedagoger? Nej.


Vad arbetar då kommunens kultursamordnare och demokratiombud med? Ingenting. Vi har nämligen inte en sådan i vår kommun. Vi hävdar att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt. Vi menar att det går att se i mordstatistiken. Kultur- och demokratistärkande insatser lyser med sin frånvaro i Ronna och i andra områden med liknande problembild.

Nätverken fyller på med nya barn kontinuerligt, för de är verkligen barn när de rekryteras. Vi måste strypa den tillförseln. Så små barn som 9-10-åringar tillfrågas på lekplatsen om de vill vara med och tjäna pengar på Cannabis.

Vi vill leva på lika villkor som alla andra människor i Sverige. Att Södertäljes barn ska leva på lika villkor som alla andra barn i Sverige. Vi vill ha samma samhällsservice som finns i andra bostadsområden. Vi vill ha värdiga liv och leva värdigt. Sverige betraktades för inte alls länge sedan som ett av världens mest fredliga och trygga länder. Alla måste se sitt ansvar i att det inte längre är det.

Vi ska med samlad och enad kraft outtröttligt försvara vår demokrati. I det arbetet bär vi alla ett ansvar, såväl kommunen som civilsamhällsaktörerna. Politiken ska skapa förutsättningar för det arbetet. Det betyder att civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet bättre bör tas till vara. Så att barnen får en jämlik utbildning och ges meningsfull fritid, det är grundläggande för demokratin.

Vi lutar oss mot barnkonventionen som lag och kräver att den skall efterlevas också i Södertälje. Den gör enligt artikel 31 gällande att barn har rätt till vila, fritid, rekreation och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Enligt artikel 33 har alla barn rätt att skyddas mot olaglig användning av narkotika. Enligt artikel 2 har alla barn samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.

Vi önskar att regeringen visar sitt stöd och intresse för utmaningarna i Södertälje genom ökad närvaro och handlingskraftiga politiska åtgärder. Vi efterfrågar resurser som kan bryta denna negativa utveckling.

Våra krav är rimliga. Våra krav är följande:

1) Att Södertälje kommun tar fram en handlingsplan som grundar sig i det förebyggande preventiva arbetet mot organiserad brottslighet för varje sektor i kommunen. Denna handlingsplan skall förankras och arbetas fram med civilsamhällsaktörer.

2) Det ska finnas föräldrastödsprogram i samverkan med civilsamhällsaktörer som möter målgruppen i sina dagliga verksamheter, anpassade för olika målgruppers och organisationers behov.

3) Kunskapshöjande insatser om demokratiska processer, mot machonormer och rasism i hela vår stad.

Skriv under mot våldet du också.

Vi som ställer oss bakom uppropet är civilsamhällsaktörer i Södertälje:

 1. Läsfrämjarinstitutet
 2. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
 3. Hagarbergs folkhögskolan
 4. Oktoberteatern
 5. Kvinnovation
 6. Assyriska kulturföreningen
 7. Suroyo-tv
 8. Livet bitchscenkonst
 9. Assyriska fotbollsföreningen
 10. Bethnahrin kvinnoförbund i Sverige
 11. Syrianska/Assyriska riksförbundet i Sverige
 12. Bethnahrin kulturcentrum
 13. Babylon Media föreningen
 14. Syriac Cross/Sverige
 15. Södertälje Fotbollsklubb
 16. Grafikens hus
 17. Musikteater 89
 18. Assyriska kvinnoförbundet
 19. Assyria Media Institutet
 20. Suryoyo Sat
 21. Ikoro
 22. Bättre ungdom
 23. Lebi Skol IF
 24. Tjejhuset
 25. Barnenshus
 26. Syrianska FC
 27. S:t Jacob församling
 28. Mor Afrem församling
 29. S:t Ansgars katolska församling
 30. Syrisk ortodoxa kyrkan patriarkaliska ställföreskapet i Sverige
 31. Mor Gabriel församling
 32. Syriska Jazire Riksförbundet
 33. Syriska riksförbundet
 34. Jazire Familj Förening
 35. Miljö och Ekologi förningen

(Annonslänk)

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 14 oktober 2022 12:55
Senast uppdaterad: 1 maj 2024 13:17

INSÄNDARE: Sverige måste ta hand om sina pengar i Ukraina

Z

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj
Foto: Peter Mydske/Stortinget

”Utrikesminister Ann Linde (S) sa att Sverige inte kommer att kalla hem någon personal från ambassaden i Kiev. Alla vet vad som hände sen.”, skriver skribenten.

Nyligen rapporterade WSJ att stora amerikanska långivare som Pimco och Blackrock vilka gick med på tvåårig paus för räntor och amorteringar för Ukraina efter krigets utbrott trycker nu på för att få Kiev betala ränta igen.

Under två år av krig fick Ukraina miljontals dollar från Sverige. Vi får inte glömma att dessa pengar är svenska och det är bra tid nu att fundera på det. Amerikanska långivare har förmodligen klassificerad information. Vilken motiverade de att påskynda med att få tillbaka sina pengar från Ukraina. Vi borde verkligen följa deras exempel.

Det var just USA som var de första att kalla hem sina diplomater från ambassaden i Ukraina år 2022. Medan europeiska länder avvakade. Sveriges tidigare utrikesminister Ann Linde (S) sa att Sverige inte kommer att kalla hem någon personal från ambassaden i Kiev. Alla vet vad som hände sen.

Både Sverige och Europa måste dra lärodomar från 2022 och reagera snabbare. Ju snabbare desto bättre.

Åke Nyman,
Oberoende ekonom

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 maj 2024 08:30
Senast uppdaterad: 19 maj 2024 12:27

Då öppnar den nya fritidsgården i Ronna

ronna-fritidsgard-2

Foto: Shamash Oyal

Aktivitetshuset i Ronna, en ny samlingspunkt för barn och unga i Södertälje, planeras öppna i augusti 2024. För närvarande är kommunen i full gång med att förbereda allt inför invigningen.

Aktivitetshuset Mosaik i Ronna, Södertälje, som öppnar den 19 augusti 2024, har byggts av Telge Fastigheter. Mosaik, som fått sitt namn från en tävling, är en ny mötesplats för barn och unga där de kan engagera sig i en rad kultur- och fritidsaktiviteter.

(Annonslänk)

Huset, som är 1 000 kvadratmeter stort och kostade 100 miljoner kronor, kommer att innehålla verksamheter från lokala föreningar samt möjligheter till bland annat digitalt och traditionellt hantverk, sporter som basket och musikrelaterade evenemang som konserter.

Maria Lindeberg, chef för Kultur- och fritidskontoret, understryker att detta är en betydande satsning på Södertäljes yngre invånare. En viktig aspekt av planeringen är att upprätthålla en dialog med lokala föreningar för att säkerställa att aktiviteterna möter behoven hos barn och ungdomar i åldersgruppen 10–17 år.

– Genom att öppna Mosaik kan vi ge barn och unga ännu större möjligheter att hitta nya intressen, prova nya saker och skapa värdefulla relationer både med varandra och vuxna. Vi hoppas att alla de verksamheter som kommer rymmas där, ska ge dem oförglömliga upplevelser som de kan ha glädje av hela livet, säger Lindeberg

Fritidsgården Mosaik i Ronna.
Foto: Shamash Oyal

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 20:31

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors