Företag i fokus:

Annons

Kommunen skickar ut 22.000 sms – ”Har en positiv effekt”

smartphone-mobile-hand-person-people-technology-595792-pxhere.com

Foto: Pixnio.

Nu vill Södertälje kommun att fler uppmuntras till att göra sin röst hörd.

Av den anledningen skickas en broschyr på flera olika språk och för första gången någonsin skickas ett sms-påminnelse till Södertäljebor i åldrarna 18-75 år.

Valinformation på fem olika språk, arabiska, engelska, finska, suryoyo och svenska, skickas ut till alla hushåll som en uppmuntran att främja valdeltagandet i kommunen.

– Målsättningen är självklart att nå så många medborgare som möjligt med information om att det är val. Vi använder flera olika kommunikationskanaler, där sms är en. Vi provar sms-utskick med valinformation nu för första gången i Södertälje kommun, säger Åsa Zazi, kommunikatör Södertälje kommun, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med två upphandlade bolag kommer kommunen att skicka ut drygt 22.000 sms till mobilnummer som är registrerade i Södertälje kommun. Ett första sms skickas ut för att påminna om förtidsröstningen, och därefter skickas ett andra sms på valdagen den 11 september.

Kommunen vill uppmuntra fler till att göra sin röst hörd. Foto: Alex Ataseven.

Detta som en av aktiviteterna i åtgärdsplanen för att uppmuntra att så många som möjligt ska vara med och påverka.

– Andra kommuner har genomfört sms-utskick inför val, bland annat Göteborgs stad som vi har erfarenhetsutbyte med. Det finns studier som pekar på att sms med information om att det är val har en positiv effekt, säger Åsa Zazi.

Spärrade eller skyddade mobiltelefonnummer, kontantkortsnummer och företagstelefoner kommer inte få kommunens sms. Massutskicken till de insamlade mobilnumren används enbart för samhällsinformation om att det är val.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 2 september 2022 10:57
Senast uppdaterad: 2 september 2022 10:57

Länsstyrelsen bötfäller företag för miljöbrott

Länsstyrelsen (Kartor)

Bild: Kartor

Ett företag med säte i Hölö har ålagts att betala en företagsbot på 75 000 kronor. Detta för otillåten miljöverksamhet efter att ha brutit mot länsstyrelsens villkor.

Det var vid en inspektion i april förra året som det upptäcktes att företaget inte uppfyllde de miljövillkor som fastställts av Länsstyrelsen. Företaget, som bedriver näringsverksamhet på en fastigheten i Hölö, hade enligt ett tillstånd från 2006 skyldighet att placera dropplåtar under bussar för att förhindra läckage av föroreningar. Denna åtgärd hade inte vidtagits för flera bussar som riskerade att läcka.

Dessutom hade företaget förvarat kemikalier och farligt avfall, inklusive blybatterier, på ett sätt som stred mot villkoren. Dessa behållare skulle ha förvarats på en tät och invallad yta, vilket inte var fallet vid inspektionstillfället.

Företaget anses av oaktsamhet ha bedrivit otillåten miljöverksamhet, då de saknat adekvata rutiner och metoder för att efterfölja tillståndsvillkoren. Som en konsekvens av dessa överträdelser har företaget ålagts att betala en företagsbot på 75 000 kronor.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 23 februari 2024 14:53
Senast uppdaterad: 23 februari 2024 14:54

Södertälje och Nykvarn vänder trenden i antalet nyfödda

2022_01_bebis

Foto: Pexels

Trots en nationell minskning av nyfödda i Sverige lyckades Södertälje kommun vända trenden under 2023, men den största ökningen stod Nykvarns kommun för med en ökning på 3,8 procent.

Sverige har sett en fortsatt minskning av antalet nyfödda barn över hela landet, men Södertälje kommun sticker ut som ett positivt undantag. Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade antalet födda i Södertälje under 2023 jämfört med föregående år, vilket bidrog till en total befolkningsökning på 93 personer. Kommunens befolkning uppgår nu till 102 519 invånare.

– I Södertälje har utflyttningen varit större än inflyttningen. 7 101 personer flyttade till kommunen medan 7 429 flyttade därifrån, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

(Annonslänk)

I kontrast minskade barnafödandet i majoriteten av Sveriges kommuner, med en nedgång noterad i samtliga län och i 197 av 290 kommuner. Södertälje är dock en av de 87 kommunerna i Stockholms län där trenden gick åt motsatt håll.

– Antalet nyfödda fortsätter att minska. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag. Södertälje är en av 87 kommuner där antalet födda ökade jämfört med 2022, säger Lovisa Sköld.

Stockholms län som helhet upplevde en befolkningsökning på 0,6 procent, med Nykvarns kommun som ledare med en ökning på 3,8 procent, medan Ekerö kommun såg den största minskningen.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2001. I förhållande till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Lovisa Sköld.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 23 februari 2024 05:00
Senast uppdaterad: 22 februari 2024 22:37

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors