Södertälje kommun krävs på 200.000 kronor på grund av diskriminering

2022_02_09583AE8-3E8B-415E-9930-F051233B7D5B-scaled

Södertälje kommun. Foto: Alex Ataseven.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär nu att Södertälje kommun betalar 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till en rullstolsbunden elev på en förskola i Södertälje.

Detta efter att en vårdnadshavare anmälde förskolan till skolinspektionen och sedan DO, som väckte talan i domstol mot Södertälje kommun.

Bakgrunden till att förskolan i anmäldes var på grund av att inga anpassningar hade gjorts för att underlätta framkomligheten för en ung, rullstolsbunden, flicka.

– Människor med funktionsnedsättningar möter svårigheter i samhället under hela sin livstid, först som barn och därefter som vuxna, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett uttalande efter beslutet.

Det var i september 2017 som flickan, som på grund av en muskelsjukdom använder rullstol, började sin inskolning på förskolan kommunen, men någon anpassning fann då inte på plats.

Bland annat hade trösklar, trånga dörröppningar och otillgängliga handfat hindrat flickan från att leva som andra barn. Varken toalettrum eller toalettstol var anpassade, och någon tillpassning hade inte heller skett när barnet började vistas regelbundet på förskolan i februari 2018.

– Att i sin utbildningsmiljö inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien, är ett allvarligt problem, säger Lars Arrhenius.

DO som bedömde att Södertälje kommunen utsatt flickan för diskriminering startade ett tillsynsärende och tog saken till domstol.

Nu anses Södertälje kommun utsatt flickan för diskriminering när kommunen inte vidtog åtgärder för tillgänglighet.

DO begär nu att Södertälje kommunen ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Vidare framgår det att om kommunen motsätter sig begäran är det DO:s avsikt att lämna in en stämningsansökan mot kommunen.


Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 9 februari 2022 00:00
Senast uppdaterad: 9 februari 2022 00:00

SOS Alarms nya system kritiseras – ”Livsfarligt”

Ambulans-SOS

Foto: Alex Ataseven.

I februari tidigare i år införde SOS Alarm ett nytt automatiserade system över hela Sverige som mål att förbättra patientsäkerheten, precisionen och effektiviteten i vårdärenden.

Men det nya systemet, STEP, som implementerats hos SOS Alarm kritiseras nu av ambulanspersonal och av fackligt håll som menar att systemet ger missvisande information.

Med det nya automatiserade system, STEP: Säkerhet, Trygghet, Effektivitet och Precision, är målet att förbättra patientsäkerheten, precisionen och effektiviteten i vårdärenden.

 – STEP är livsfarligt! Det är en stor exploderande patientsäkerhetsrisk. Det är ett system i pubertetsstadiet som aldrig skulle ha satts i skarp drift, säger Henrik Johansson, ordförande för Ambulansförbundet till Nyhetsbyrån Siren.

När en person med vårdbehov ringer 112 får SOS-operatören stöd i att bedöma symptom och att ställa rätt frågor för att ringa in sjukdomsbilden så snabbt som möjligt.

SOS Alarms nya, moderna, system bedömer samtalen automatiskt till 112 med syfte att förbättra bedömningen av behovet av ambulansvård.

Foto: Alex Ataseven.

Men enligt en avvikelserapporter, som utförts i flera regioner, vittnar ambulanspersonal att systemet ger missvisande information. Systemet har ett återkommande problem som kan leda till att patienter utan ambulansbehov ges hög prioritet medan de med livshotande symptom kan få vänta längre.

– Man har människor som någon sorts försökskaniner och skickar ambulanser på olika larm och tänker ”det här kanske går bra, för det sa ju det här programmet att det skulle göra”, säger Henrik Johansson från Ambulansförbundet till Siren.

Systemet implementeras trots att det funnits flera indikationer på man förutsåg fel.

– Alla vet att det här är en stor patientsäkerhetsrisk, men ändå envisas man med att köra med det här. Det är ungefär som om vi som ambulanspersonal skulle sluta jobba med HLR eller sluta stoppa blödningar. Det kommer att leda till olyckor och till att någon dör, säger Johansson.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 juni 2022 11:00
Senast uppdaterad: 27 juni 2022 21:59

Kustbevakningen inleder kontroller mot vattenskotrar

kust

Foto: Kustbevakningen.

Från och med den 1 maj 2022 är det krav på att genomgå en utbildning och ha ett godkänt förarbevis för att köra vattenskoter.

Nu genomför Kustbevakningen en kontrollvecka riktat mot vattenskotertrafiken för att öka sjösäkerheten och se till att förare har ett giltigt förarbevis.

– Vi tycker att det är positivt med ett förarbevis eftersom både kunskapen och kompetensen hos vattenskoterförare nu kommer att öka. Dessutom kan ett förarbevis återkallas vid felaktig körning, berättade Jonathan Stillman, handläggare på Transportstyrelsen vid ett tidigare tillfälle.

Senaste åren har användningen av vattenskotrar exploderat på marknaden, men samtidigt har det rapporterats att det körs hänsynslöst på sjön runt om i länet.

I och med de nya reglerna måste den som köra vattenskoter genomgå en utbildning och ha ett godkänt förarbevis. Reglerna infördes från och med den 1 maj 2022, utan förarbevis riskerar föraren att straffas med dryga böter.

Under måndagen införde Kustbevakningen en kontrollvecka med syfte om att kontrollera att förare rättar sig efter de nya reglerna. Och även minska störande körning och öka sjösäkerheten samt öka gott sjömanskap.

De riktade kontrollerna mot vattenskotertrafiken genomförs i hela landet under vecka 26, mellan 27 juni och 3 juli.

Läs även: Nu införs nya reglerna – Förarbevis krävs för att köra vattenskoter

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 juni 2022 05:35
Senast uppdaterad: 27 juni 2022 21:58

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors