Stadsbyggnadsnämnden överklagade bygglov – Får avslag i domstol

2022_01_B4BADC70-6B88-40B6-B1CD-1500365A75DA

Foto: Alex Ataseven / Creative Commons.

Den 26 januari 2021 avslog Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun bygglov för ombyggnad av tvåbostadshus till ett flerbostadshus på fastigheten Lövskogen 1 i Södertälje.

Fastighetsägarna vände sig i sin tur till Länsstyrelsen som gav dem rätt mot nämnden, men kommun valde att överklaga Länsstyrelsens beslutet. Ärendet togs upp i mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt där domstolen avslog Södertälje kommuns överklagan.

Bakgrunden till överklagan är att Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje anser att fastigheten, Lövskogen 1, är belägen i ett område där den befintliga strukturen i huvudsak består av villor, en- och tvåbostadshus. Kommunen menar även att fastigheten endast får bebyggas för bostadsändamål med fristående hus enligt stadsplanen.

Mark- och miljödomstolen konstaterade att bestämmelserna i stadsplanen inte anger någon begränsning i antalet tillåtna lägenheter.

Av bestämmelserna framgår endast att byggnad ska vara friliggande. Respektive planbeskrivning föranleder inte heller någon annan tolkning varför ett flerbostads- hus kan medges som en planenlig åtgärd.”, skriver domstolen i beslutet.

Domstolen bedömer att Länsstyrelsens beslut är korrekt och därför avslår Södertälje kommuns överklagan.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 januari 2022 00:00
Senast uppdaterad: 3 januari 2022 00:00

Skenande avloppsskuld hotar vatten och sjöar i Södertälje

stuga Cc

Foto: Creative Commons.

Enligt branschinitiativet, Aktionsgrupp Små Avlopp, mellan VVS-Fabrikanterna och Maskinentreprenörerna hotas Södertäljes sjöar och dricksvattnet.

Detta på grund av dåligt fungerande avlopp som innebär risker för övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Ett så kallat enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet och i Södertälje finns det totalt 3078 sådana fastigheter med det systemet.

Totalt åtgärdades 2577 små avlopp inom Stockholms län år 2021, Södertälje inräknat. Nu vill Aktionsgrupp Små Avlopp att regeringen ökar takten genom obligatoriska avloppsdeklarationer för att rädda vårt dricksvatten och våra sjöar.

– Föroreningar som orsakas av utsläpp från små avlopp är allvarliga och långt ifrån ovanliga. Därför måste fler fastighetsägare åtgärda sina uttjänta avlopp. Obligatoriska avloppsdeklarationer skulle hjälpa både kommuner och fastighetsägare att få bättre koll på avloppen och deras skick, säger Caroline Harrå, branschutvecklare inom VA och Små Avlopp hos VVS-Fabrikanterna i ett pressmeddelande.

En modern avloppsanläggning håller normal i cirka 20 år. I Södertälje behöver cirka 5 procent av alla enskilda avlopp åtgärdas årligen för att hålla beståndet i gott skick.

För att få skapa ordning och reda samt säkra en god kvalitet på vårt dricksvatten och sjövattnet vi badar vill Aktionsgruppen se åtgärder från Regeringen.

Trots flera försök att få regeringen agera har åtgärderna uteblivit.

– Gång på gång skjuter regeringen upp möjligheten att skapa ordning bland de små avloppen. Nu har vi i stället 240 000 små avlopp i Sverige som har varit olagliga i över 50 år, säger Harrå.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 27 juni 2022 05:00
Senast uppdaterad: 26 juni 2022 21:19

MINGELBILDER v.25 – Se vilka som var ute i helgen

DSC_0031

Foto: Shamash Oyal

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 26 juni 2022 21:21
Senast uppdaterad: 26 juni 2022 21:21

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors