Företag i fokus:

Annons

Efter dödsolyckan på barnboende – IVO riktar kritik mot andra boende

IVO

Förra veckan skrev Telgenytt om att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, återkallade tillståndet för ett boende för barn med funktionshinder i Järna.

Efter dödsolyckan där ett barn hittats medvetslös i ett badkar och sedan avled stängdes verksamheten efter att myndigheten ansåg att övriga barn inte var säkra.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot flera boenden som drivs av samma stiftelse och kräver bättring, framgår det i ett beslut.

I beslutet konstaterar IVO flera brister där det bland annat föreligger risker för barnens hälsa och personliga säkerhet. Enligt Inspektionen för vård och omsorg är de boendes behov är inte kartlagda inför inflyttning. Personalens kompetens, bemanningen samt boendemiljön motsvarar inte de boendes behov.

Efter dödsolyckan granskades två närliggande boenden där stark kritik riktats mot föreståndaren som inte har varit tillräckligt närvarande. IVO kopplade den allvarliga händelsen till följd av bristande uppmärksamhet och att föreståndaren för serviceboendet i Järna var på plats mindre än 10 timmar i veckan

Kritik riktas även mot personalen på ett av boendet i Södertälje har haft problem med att hantera ”utåtagerande beteende” vilket resulterat i flera allvarliga incidenter. I beslutet framkommer det att både barn och personal har blivit skadade på ett av boenden som bedrivs av samma stiftelse.

IVO samtalade med tre barn som var i åldrarna tio till tolv år. Samtliga barn beskrev att de inte trivdes i verksamheten och ville flytta hem.”, skriver IVO i beslutet.

I samtliga tre beslut begär Ivo att stiftelsen ska redovisa hur de planerar att ta itu med de påpekade bristerna. Redovisningarna ska ha skickats in senast den 17 januari.

Nu begär Inspektionen för vård och omsorgatt stiftelsen ska redovisa hur man hanterar de påtalade bristerna och att svaren ska komma in till IVO senast den 17 januari 2022.

”Om bristerna inte avhjälps, kan IVO komma att fatta beslut om att förelägga huvudmannen att vidta åtgärder.” skriver IVO

Ett barn hittades död – Boende i Järna stoppades omedelbart

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 januari 2022 00:00
Senast uppdaterad: 1 januari 2022 00:00

Hyreshöjning för 11 000 lägenheter överenskommen

Telge

Foto: Alexander Isa

Telgebolagen och Hyresgästföreningen har efter ”tuffa och intensiva förhandlingar” kommit överens om en hyreshöjning på 4 procent för 2024 för de närmare 11 000 hyreslägenheter som Telgebolagen förvaltar i Södertälje.

Telgebolagen har ett flerårigt hyresavtal med Hyresgästföreningen. Eftersom det ekonomiska läget har förändrats kraftigt sedan avtalet tecknades 2021, har man nu kommit överens om ett kristillägg på 1,95 procent för 2023 års hyror, vilket tas ut från 1 januari 2024.

Det innebär att den totala hyreshöjningen blir 5,95 procent från årsskiftet. Något som ligger under den genomsnittliga hyreshöjningen i Stockholmsregionen, som för 2023 landade på 4,2 procent. 

Hyresgästföreningen hade velat se en lägre höjning med tanke på hyresgästernas ansträngda ekonomi, men anser att överenskommelsen är rimlig med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

– I en förhandling måste båda parter vara villiga att närma sig varandra och hitta lösningar, trots tuffa förutsättningar, säger Hassan Jama, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm till TT. 

Telgebolagen hyresutveckling 2020-2024

ÅrHöjningar för TelgebolagenSnitthöjningar i region Stockholm
20202,05 %1,93 %
20211,45 %1,61 %
20221,69 %1,72 %
20231,83 % (+ 1,95 %*)4,20 %
20244 %Ej klara

*Kristillägg för 2023 års hyra uttas från 1 januari 2024

Skribent: Lucas T.

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 november 2023 16:40
Senast uppdaterad: 28 november 2023 16:40

Nu blir elen dyrare – högsta priset på över åtta månader

El eluttag

Foto: Alexander Isa

Elpriset i elområde 3, som Nykvarn och Södertälje kommun tillhör, stiger i morgon till 1,53 kronor per kWh. Det är det högst dagspriset sedan i mars.

Dygnspriset på el är på onsdag, den 29 november, 1,53 kronor i elområde 3 på den nordiska elbörsen Nordpool. Inte sedan den 6 mars har dygnspriset varit lika högt. Jämfört med i dag stiger elpriset med 0,21 kronor per kilowattimme.

Hushåll och företag i Nykvarn och Södertälje med timdebiterade avtal betalar som mest 2,86 kronor per kilowattimme mellan klockan 17 och 18 samt 18 och 19 då timpriset är som högst.

Räknar man in energiskatt och moms landar priset på 4,07 kronor per kilowattimme under den dyraste timmen. Det innebär att en timmes dammsugning, när elpriset är som högst, kostar omkring 8 kronor för den som har ett elavtal med timpris (under den billigaste timmen mellan klockan tre och fyra skulle motsvarande dammsugning kosta cirka 2 kronor).

Elpriserna har stigit under de senaste två åren. År 2020 låg snittpriset vid den här tiden på året på 0,22 kronor per kilowattimme och nådde aldrig högre än 2,05 kronor någon enskild timme.

De senaste 30 dagarna har snittet legat på 0,78 kronor per kilowattimme, alltså ungefär fyra gånger så högt som 2020. Förra året var motsvarande siffra 1,21 kronor per kilowattimme.

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 november 2023 15:05
Senast uppdaterad: 28 november 2023 15:05

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors