Företag i fokus:

Byggärende i Pershagen upphävt efter klagomål från boende

Foto: Creative Commons.

Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun beviljade, den 14 april 2020, bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus, fem våningar höga, vid båtvarvet i Pershagen. Ett beslut som boende överklagat och fått rätt.

Klagande menar att ritningsunderlaget har vissa brister, att det bland annat är en våning mer än vad detaljplanen beskriver. Efter att personen inte fick gehör hos kommunen överklagades beslutet till Länsstyrelsen som, efter flera turer, ger klagande rätt.

Den 19 augusti 2020 överklagades kommunens beslut till Länsstyrelsen som avvisade personens överklagan. Han ansågs då inte ha talerätt, rätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet, men även det beslutet överklagades som avvisades av Länsstyrelsen. Den ansågs inkomma för sent.

Personen vände sig då till mark- och miljödomstolen, MMD, och begärde bland annat inhibition, att beslutet skulle avvaktas och inte verkställas. MMD avslog begäran om inhibition, men gav honom rätt mot Länsstyrelsen om att överklagandet kommit in i rätt tid.

Klagande från Pershagen har bland annat anfört att ritningsunderlaget som redovisar hans tomt inte överensstämmer med de verkliga förhållandena.

Det planerade flervåningshuset ska enligt beskrivning vara fem våningar högt, något som klagande menar att det är en våning mer än vad som medges i detaljplanen.

Nu bedömer Länsstyrelsen att åtgärden strider mot detaljplanen beträffande våningsantal och beslutar att upphäva Stadsbyggnadsnämndens beslut i Södertälje.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 november 2021 00:00
Senast uppdaterad: 18 november 2021 00:00

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

MINGELBILDER v.9 – Se vilka som var ute i helgen

DSC_0015

Foto: Shamash Oyal

Se även – Mingelbilder V.8

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 mars 2024 22:19
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 22:20

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors