Företag i fokus:

Checklista ska göra byggande mer hållbart

Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede. Därför har kommunen nu infört riktlinjer för hållbart byggande med checklista.

I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling och minska den totala miljöpåverkan av bygg- och fastighetsbranschen, har Södertälje kommun tagit fram Riktlinjer för hållbart byggande vid markanvisningar. Riktlinjerna tar avstamp i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Riktlinjerna består av en checklista inom olika teman som beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Att kommuner har krav på sig att arbeta hållbart har funnits ett tag, och alltfler hållbara mål införs i fler verksamheter. Men att som kommun också ställa krav på de exploatörer som vill köpa och bygga på kommunens mark är relativt nytt.

– Många kommuner jobbar med detta redan, några har en mycket mer omfattande kravlista än den vi nu inför. Men att ha en så här tidig dialog i processen är vi tidiga med i Södertälje. Vi vill säkerställa att de som vill ha en markanvisning i Södertälje också jobbar med hållbarhet, säger Annika Olsson, projektledare och mark- och exploateringsingenjör på Södertälje kommun.

Checklistan är utformad så att exploatörerna själva kan välja vilka punkter de åtar sig att uppfylla, men för alla projekt finns dock ett antal minimikrav som ligger till grund för den preliminära bedömningen. Det gäller för både små och stora projekt.

– Många stora exploatörer jobbar redan med hållbarhet och för dem är detta inget nytt. För andra kanske det initialt ses som en större utmaning, men på grund av att det är så pass flexibelt i vilka punkter de kan välja så tror vi ändå att det kommer gå att lösa. Hela tanken med detta är ju att vi alla ska ta ansvar för att bygga hållbart.

Utöver kommunen, så har även flera kommunala bolag varit med i processen med att ta fram riktlinjerna för hållbart byggande. Riktlinjerna godkändes i Kommunstyrelsen 14 april. De kommer nu börja användas direkt i markanvisningar för bostadsändamål.

Några exempel på sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara mål från checklistan: 

  • vi använder återvunnet byggmaterial
  • vi arbetar med att förebygga nedskräpning
  • vi iordningsställer odlingsplatser för boenden
  • vi planterar utemiljöer som främjar biologisk mångfald och pollinering
  • vi erbjuder större bostäder som kan anpassas när boendeförhållanden ändras
  • vi bygger bostäder med lägre boendekostnader
  • vi erbjuder en avgiftsfri lånecykelpool till boenden
  • vi erbjuder medlemskap i bilpool till alla bostäder

Läs mer

Här kan du läsa hela checklistan

Läs mer om markanvisningar

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 april 2021 00:00
Senast uppdaterad: 18 april 2021 00:00

Giftermål minskar i Sverige – Södertälje sticker ut

Ring bröllop

Foto: Pexel

Ny statistik från SCB visar att antalet skilsmässor i Sverige har nått sitt lägsta på flera år, samtidigt som giftermålen också minskar och andelen gifta personer i den vuxna befolkningen är lägre än någonsin tidigare under 2000-talet.

– Det är det lägsta antalet skilsmässor sedan 2005. Men även 2022 var antalet skilsmässor det lägsta på många år. Det kan delvis bero på att antalet giftermål minskade rejält under början av pandemin, men det är nog inte hela förklaringen, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

(Annonslänk)

Under 2023 registrerades endast 21 231 skilsmässor enligt SCB:s senaste befolkningsstatistik, vilket markerar en fortsatt trend av minskande skilsmässor i Sverige. Denna utveckling speglar en bredare trend där även antalet giftermål minskar, vilket ytterligare understryker förändringar i det svenska samhällets familjestrukturer.

Intressant är att andelen gifta personer i den vuxna befolkningen har sjunkit kontinuerligt under 2000-talet, från över 45 procent år 2000 till knappt 40 procent förra året. Parallellt har andelen skilda personer ökat, vilket pekar på en långsiktig förändring i befolkningens civilstånd.

– Om vi bortser från pandemiåren 2020 och 2021 då antalet giftermål sjönk betydligt, bland annat till följd av restriktionerna, så var antalet giftermål under 2023 det lägsta på 20 år.

Lena Lundkvist från SCB påpekar även att åldrarna hos nygifta personer har förändrats under 2000-talet, med en minskande andel yngre personer bland de nygifta. I de största kommunerna var giftermål vanligast i Järfälla, Botkyrka och Södertälje, medan skilsmässor var vanligast i Haninge, Malmö och Borås, vilket visar på regionala skillnader i dessa trender.

Under 2023 registrerades 499 giftermål, medan 246 skilsmässor noterades.

– Om vi studerar åldrarna hos alla nygifta personer år för år så ser vi en del förändringar under 2000-talet. Framför allt har andelen yngre personer bland de nygifta minskat stadigt, säger Lena Lundkvist.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 2 mars 2024 19:37

Stor polisinsats efter larm om inbrott

polis

Arkivbild

Vid 18-tiden på kvällen inkom ett larm om inbrott, med oklar adress men med indikationer på att det skett i Ronna/Lina-området. Polisen har bekräftat sin närvaro på plats med flera enheter som svar på larmet.

Enligt uppgifter till Telgenytt är det fortfarande oklart exakt var inbrottet har ägt rum. Polisen är förtegen med detaljer kring insatsen men har bekräftat att man arbetar aktivt i området och att personer förhörs som en del av utredningsarbetet.

– Vi är på plats i Södertälje med anledning av ett misstänkt inbrott. Personer har kontrollerats i området, säger polisens presstalesperson till Telgenytt.

Detaljerna kring händelsen och eventuella gripanden eller beslag är ännu oklara. Polisens arbete fortsätter och mer information väntas bli tillgänglig allteftersom utredningen framskrider.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 2 mars 2024 20:15
Senast uppdaterad: 2 mars 2024 19:43

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors