Södertälje kommun
🕝 1 minuter
12 nya kameror monteras mellan Nykvarn och Södertälje
Publicerad 13 oktober 2023 04:00
Uppdaterad 13 oktober 2023 19:00

Pressbild: Eva Åström/VTI

Nu ska hastigheten sänkas mellan Nykvarn och Södertälje. Totalt ska 12 trafiksäkerhetskameror monteras, vilka är utrustade med både kamera och radar samt är direktkopplade till Polisen.

Under den kommande veckan och nästa kommer den första av tolv planerade trafiksäkerhetskameror att installeras längs väg 576, som sträcker sig mellan Nygårds hagar i Nykvarn och Södertälje.

Trafikverket och Polisen har gemensamt beslutat att öka antalet trafiksäkerhetskameror på vägarna där höga hastigheter och risk för allvarliga olyckor är särskilt påtagliga.

Dessa kameror kommer vara synligt placerade och hastighetsbegränsningarna vara tydligt skyltade vid kamerornas positioner, med syftet att främja trafiksäkerheten och minska hastighetsöverträdelser. Endast de som överskrider hastighetsgränserna kommer att fotograferas och registreras.

– Vi sätter upp trafiksäkerhetskameror eftersom de bidrar till sänkt hastighet vilket räddar liv, säger trafiksäkerhetsstrateg Anna-Sofia Welander på Trafikverket.

Längs väg 576. Bild: Trafikverket

Denna åtgärd är en del av en större satsning för att minska allvarliga trafikolyckor på vägarna. I nuläget finns cirka 2 400 trafiksäkerhetskameror längs de statliga vägarna i Sverige, och de räddar cirka 20 liv årligen samt förhindrar allvarliga skador för över 70 personer per år.

Kamerorna kommer att vara i drift dygnet runt, året om, och kommer att komplettera polisens övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns även planer på att installera ytterligare kameror på fler platser där det behövs, med målet att öka trafiksäkerheten.

– Hastigheten är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Om alla förare i hela Sverige höll hastighetsgränserna skulle 50 liv räddas varje år, avslutar Welander.

Dela artikeln