🕝 1 minuter
100 fängelseår mot grov organiserad brottslighet i Södertälje
Publicerad 25 november 2021 01:00
Uppdaterad 25 november 2021 01:00

Bild/Foto: Creative Commons / Pixabay.

Januari 2020 beslutade polisen om att höja ambitionsnivån ytterligare i arbetet mot den organiserade brottsligheten i Södertälje.

Det resulterade i mer än 100 fängelseår utdelade, narkotika och alkohol för över 20 miljoner och 48 beslagtagna skjutvapen. Det framgår i ett pressmeddelande från polisen tidigare idag.

– Det har varit en stor framgångsfaktor att ha både resursen och specialkompetens lokalt. Vi kan agera snabbt och gå längre i ärenden med stor betydelse för problembilden i Södertälje, säger Magnus Köhler, ansvarig för den långsiktiga insatsen mot .den organiserade brottsligheten i Södertälje i pressmeddelandet.

Satsningen, som fick namnet Tore 3, gav polisen i Södertälje en möjlighet att utöka förmågan med bland annat spaningsledare, operativa analytiker och personer med ekonomisk kompetens.

I satsningen har polisen haft nära relationer till Södertälje kommun och tolv nationella myndigheter som gör regelbundna gemensamma tillsyner. Tillsammans har man lyckats utdömda mångmiljonbelopp i viten och avgifter, stöd har dragits in och oseriösa verksamheter har fått verksamhetsförbud.

En av de viktiga insatserna i Tore 3 har varit att slå hårt mot den kriminella ekonomin och otillåten påverkan på företag och myndigheter.

– Att samverka med andra myndigheter öppnar helt andra verktygslådor. I många fall har polisen inte verktygen för att komma åt företag som kriminella använder, men andra myndigheter kan med relativt enkla medel stänga ned dem. De nationella myndigheterna saknar lokal kunskap men i samverkan med oss kan de styra sin kontrollverksamhet dit den gör mest nytta, säger Köhler.

”Tore 3 har inget slutdatum utan handlar om att permanent öka förmågan att motverka kriminella nätverk på alla nivåer. Arbetet mot vapen, våld och narkotika kommer fortsatt vara högt prioriterat, men i nästa steg kommer mer kraft att läggas på att komma åt möjliggörare vilket är personer och företag som tvättar pengar eller som genom sin verksamhet påverkar Södertälje negativt.”, skriver polisen i pressmeddelandet.

Dela artikeln